Center for Komparative Kulturstudier

Center for Komparative Kulturstudier er en tværgående fagdimension, hvis formål er at styrke og facilitere det inter-regionale udsyn samt de tværkulturelle og komparative perspektiver på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Den enkelte ansattes forskning tager som regel udgangspunkt i langvarigt etnografisk feltarbejde i en bestemt lokalitet, men forskningen tænkes altid i relation til bredere teoridannelser og inspireres af analyser af den mangfoldighed af samfund og kultur verden over, som instituttet dækker. Læs mere om centeret.