Center for Komparative Kulturstudier

Center for Komparative Kulturstudier er en tværgående fagdimension, hvis formål er at styrke og facilitere det inter-regionale udsyn samt de tværkulturelle og komparative perspektiver på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Den enkelte ansattes forskning tager som regel udgangspunkt i langvarigt etnografisk feltarbejde i en bestemt lokalitet, men forskningen tænkes altid i relation til bredere teoridannelser og inspireres af analyser af den mangfoldighed af samfund og kultur verden over, som instituttet dækker. Læs mere om centeret.

Film og video

Gå til film og video