Om centret - Akademisk profil

Komparative Kulturstudier har to fastansatte (en professor og en lektor), men centeret har ikke desto mindre et stærkt og levende miljø omkring udforskningen af bl.a. materiel kultur og kulturarv, radikale sociale og kulturelle forandringer, politisk kultur, religion og økonomisk kultur. Centeret har siden 2004 tiltrukket mere end 20 ph.d.-studerende i hoved- og bivejledning og omkring 37 millioner kroner i eksterne bevillinger til individuelle og kollektive forskningsprojekter (inkl. både strategisk og anvendt forskning). Ud over de fastansatte huser centeret på nuværende tidspunkt 1 adjungeret professor, 4 postdocs og 2 videnskabelige assistenter. Forskningen har udmøntet sig i 3 eliteforskningspriser, et stærkt internationalt netværk og en lang række udgivelser i højt profilerede internationale tidsskrifter og på internationalt anerkendte forlag.

De ansatte på centeret har specialiseret sig i at undervise tilvalgsstuderende på både kandidat og bachelor-niveau og har i øjeblikket over 200 beståede eksaminer om året. Kurserne har både teoretisk, tematisk og metodisk karakter. Derudover udbyder centeret et erhvervsrettet praktikforløb og tager aktiv del i undervisningen på kandidat-uddannelsen i Tværkulturelle Studier. Undervisningen trækker ofte på, at flere af de ansatte i deres forskning engagerer sig med aktører og problemstillinger, der relaterer sig til en ikke-universitær verden (NGOer, FN, Verdensbanken, statslige institutioner, foreninger, arkitekter, medier, teatre, museer etc.). De ansatte optræder jævnligt i medierne og formidler desuden deres viden på skrift og gennem eksempelvis udstillinger, konsulentbistand (f.eks. til dokumentarfilm og i forbindelse med katastrofer) og varetager betydningsfulde poster i råd og udvalg uden for universitetet (ministerier, museer, sektorforskningsinstitutioner).