Individuelle forskningsprojekter

Komparative Kulturstudiers mål er at udnytte det analytiske potentiale, der ligger i variationerne og lighederne i de måder, hvorpå mennesker rundt om i verden skaber kulturel betydning og organiserer sig socialt. Centerets kerneområde er således studiet af samfund og kultur i et sammenlignende og globalt perspektiv. Foruden de kollektive projekter arbejdes der for tiden med følgende individuelle projekter: